Publicaties

MEDIATION WEEK

Datum : 18/09/2017

Ter gelegenheid van de "Mediation Week" (16-21 oktober 2017) georganiseerd door de Federale BemiddelingsCommissie, zal Patrick Van Leynseele optreden als presentator in het kader van een seminarie dat tot doel heeft, aan de hand van praktische demonstraties, verschillende vormen van geschillenregeling uiteen te zetten die in verband staan met mediation. Dit evenement grijpt plaats op 19 oktober vanaf 13h45. Voor meer informatie: http://www.cfm-fbc.be/fr/news/mediation-week-16-21-octobre-2017

Details


CCBE

Datum : 15/09/2017

Stafhouder Georges-Albert Dal, gewezen voorzitter van het CCBE (Raad van Europese Balies), heeft deelgenomen aan het permanente comité dat op vrijdag 15 september in Brussel heeft vergarderd. Hij heeft verslag gegeven over de werkzaamheden van zijn werkgroep over beroepsgeheim.

Details


INSOLVENTIERECHT

Datum : 14/09/2017

In het kader van de Breakfast at Stefany’s die georganiseerd worden door het kantoor DALDEWOLF zal Raphaël Gevers zich uitspreken op 26 September 2017 over de hervorming van het Belgisch insolventierecht (ter gelegenheid van de integratie van het Boek XX in het Wetboek van Economisch Recht). Onder de nieuwigheden en belangrijke wijzigingen van deze hervorming kan men (onder meer) de uitbreiding van het faillisement tot de vrije beroepen en de VZW’s aanhalen.

Details


DUE DILIGENCE

Datum : 11/09/2017

DALDEWOLF heeft de vennootschap van Chinees recht YINYI Real Estate Ltd., een ter beurze genoteerde vennootschap, voor de due diligence van haar dochteronderneming van Belgisch recht PUNCH POWERTRAIN, in het kader van een herstructurering die ook andere Europese vennootschappen heeft betrokken, bijgestaan. De algemene coördinatie van de jurisdische aspecten werd beheerd door het kantoor van Shanghai C & S (zie http://www.cs-lawyer.com/408). De Chinese CSRC ( de ‘Securities Regulatory Commission’) heeft deze herstructurering goedgekeurd op 6 september 2017.

Details


TOETREDING VAN BELGIE TOT DE ERA

Datum : 08/09/2017

Stafhouder Georges-Albert Dal, lid van de Raad van toezichthouders van de Academie voor Europees Recht in Trier (ERA), heeft op 6 september 2017 de ondertekening bijgewoond van het akkoord voor de toetreding van België tot de ERA door de minister van justitie Koen Geens en de directeur van de ERA, dr. Wolfgang Heusel.

Details


DUBBELE INKOMSTENBELASTING MET FRANSE HERKOMST

Datum : 11/07/2017

Dubbele inkomstenbelasting met Franse herkomst: het Hof van Cassatie doet het belastingkrediet herleven uit de overeenkomst tot voorkoming van dubbel belasting! Eindelijk goed nieuws voor Belgische fiscale inwoners wiens dividenden met Franse herkomst dubbel werden belast. Zij zullen in de toekomst de terugbetaling kunnen verkrijgen van een deel van de belasting die zij in België betaalden in de loop van de voorbije vijf jaren. De overeenkomst tussen België en Frankrijk van 10 maart 1964 tot voorkoming van dubbel belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische ...

Details


EINDE VAN DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN

Datum : 05/07/2017

Het einde is aangekondigd voor de commanditaire vennootschap op aandelen: een contributie van Patrick De Wolf, Meester van de conferentie/leerstoel aan de UCL in J.T., 2017 p. 470-471. De hervormingen van het vennootschapsrecht zullen waarschijnlijk duistere gevolgen dragen voor de toekomst van de commanditaire vennootschap (op aandelen). Waar komen we vandaag en waar gaan we naar toe? Een herinnering aan de oorsprong van de vennootschap, zijn verleden en toekomst. Te lezen.

Details


L'ECHO

Datum : 26/06/2017

Raphaël Gevers heeft in "L'Echo" (24/06/2017) een artikel gepubliceerd inzake de toepassing van het insolventierecht op vrije beroepen.

Details


WET RECHTSMIDDELEN

Datum : 20/03/2017

De wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (de zogenaamde wet "rechtsmiddelen”) is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad - bijdrage van Emmanuel van Nuffel en Kevin Munungu.

Details


RECHT VAN MEDEDELING AAN HET PUBLIEK

Datum : 19/01/2017

Sari Depreeuw heeft een artikel gepubliceerd over het recht van mededeling aan het publiek in navolging van het arrest REHA van het HvJ in IRDI. Het HvJ heeft in REHA bevestigd dat het vertonen van televisieprogramma’s in wachtkamers en trainingsruimtes van een revalidatiecentrum een mededeling aan het publiek vormt, zowel op het vlak van auteursrecht als op het vlak van naburige rechten. Het Hof bevestigt hierbij haar visie van Rafael Hoteles en beperkt verder de impact van haar beslissing in de zaak SFC.

Details