Publicaties

NIEUWE REGELGEVING INZAKE MEDIATION

Datum : 14/06/2018

Op 19 juni, in het kader van een evenement mede georganiseerd door DALDEWOLF en CEPANI 40, geeft Patrick Van Leynseele een presentatie van de nieuwe regelgeving inzake mediation die het parlement op 7 juni heeft goedgekeurd. Onder andere wijzigingen wordt de bevoegdheid van de rechters om partijen te bevelen een mediation traject te volgen om hun geschil bij te leggen, behoorlijk uitgebreid.

Details


EUROPESE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Datum : 07/06/2018

Chloé Ponsart heeft samen met Romain Robert een belangrijk artikel over de Europese verordening gegevensbescherming gepubliceerd, dat op de dag na de inwerkingtreding van deze tekst is verschenen in de Journal des Tribunaux van 26 mei 2018 (blz. 421).

Details


GRENSOVERSCHRIJDENDE GESCHILLEN

Datum : 05/06/2018

Marc Dal was te gast en heeft het woord genomen op de conferentie, georganiseerd door de rechtenfaculteit van de universiteit van Rijsel over “ de niet-gerechtelijke behandeling van grensoverschrijdende geschillen”.

Details


NIEUW TEGENSLAG VOOR UBER

Datum : 05/06/2018

Marie Forgeois publiceerde in het Journal des Tribunaux van 9 juni 2018 (blz. 484) een nota onder het arrest van 10 april 2018 van het Hof van Justitie van de Europese Unie met als titel : "Nieuw tegenslag voor Uber".

Details


PUBLICATIE BEDRIJFSGEHEIMEN - VOKA

Datum : 01/06/2018

Bedrijfsgeheimen zijn de valuta van de kenniseconomie en bieden innovatieve ondernemingen een sterk concurrentievoordeel, ongeacht hun grootte en bedrijfsactiviteit. Elke onderneming die de EU bescherming van bedrijfsgeheimen (die binnenkort in Belgisch recht wordt omgezet) ten volle wil benutten moet echter een solide, proactieve strategie voor het beheer van bedrijfsgeheimen ontwikkelen. Dit vereist onder andere dat betrouwbare vertrouwelijkheidsprocedures worden ingevoerd en opgevolgd.

Details


WALLONIA EXPORT DAYS

Datum : 30/05/2018

Valentin de le Court, partner verantwoordelijk voor de China IP Desk van DALDEWOLF, zal op maandag 4 juni deelnemen aan de "Wallonia Export Days" georganiseerd door het AWEX (Agence Wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers) in Louvain-La-Neuve. Als onderdeel van de conferentie "E-commerce in China: focus op drie key sectoren" zal Valentin de recente ontwikkelingen met betrekking tot de bescherming van intellectuele eigendomsrechten in China bespreken.

Details


BUSINESS CLIMATE CONFIDENCE IN CHINA

Datum : 30/05/2018

Op 15 juni 2018 zal Valentin de le Court als expert van de China IP Desk deelnemen aan het evenement "Business Climate Confidence in China" georganiseerd door de Benelux Chamber of Commerce in China (Bencham). Zijn presentatie "Key trends in Chinese intellectual property and what it means for Benelux companies doing business in China" zal vertrekken van de resultaten van de "Sino Benelux Business Survey" die in België tijdens deze sessie worden gepresenteerd.

Details


THE OFFICI@L

Datum : 28/05/2018

Het nieuw nummer van « The Official », ons juridisch tijdschrift bestemd voor ambtenaren en andere functionarissen van de Europese Unie, is gepubliceerd!

Details


JUSTICIA PRIJSUITREIKING

Datum : 23/05/2018

De stafhouder Georges-Albert Dal heeft op 9 mei 2018 deelgenomen aan de Justicia prijsuitreiking aan de heer Eugeni Gay Montalvo, voormalig vicevoorzitter van het Spaanse Grondwettelijk hof, voormalig decaan van de nationale balie van Spanje en voormalig voorzitter van de Fédération des barreaux d’Europe. Deze prijs werd hem overhandigd tijdens een ceremonie georganiseerd door de Academie van rechtspraak en wetgeving van Catalonië, in de prestigieuze lokalen van de balie van Barcelona.

Details


BRITSE BEGUNSTIGDEN VAN EUROPESE MIDDELEN

Datum : 17/05/2018

Britse begunstigden van Europese middelen: Wat zijn de volgende stappen? Anaïs Guillerme publiceert een reeks korte artikelen met betrekking tot de gevolgen van Brexit voor begunstigden van Europese middelen, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. 

Details