Publicaties

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Datum : 15/10/2018

Kevin Munungu heeft op 15 oktober 2018 op de UB3-conferentie over overheidsopdrachten gesproken. Samen met Yseult Marique heeft hij de instrumenten besproken die ter beschikking staan van de aanbestedende diensten om sociale en milieu gerelateerde voorwaarden te integreren in de overheidsopdrachten.

Details


BELGISCHE WEEK VAN KINSHASA

Datum : 02/10/2018

Ter gelegenheid van de eerste editie van de Belgische Week van Kinshasa die heeft van 2 tot 6 oktober 2018 (bij Espace TEXAF/Bilembo) plaatsgevonden, heeft Romain Battajon, partner van de firma DALDEWOLF en manager van het kantoor in Kinshasa, gesproken over de onderaanneming en de local content in de Democratische Republiek Congo, op woensdag 3 oktober 2018 (14 - 17 uur).

Details


THE OFFICI@L

Datum : 01/10/2018

Het nieuw nummer van « The Official », ons juridisch tijdschrift bestemd voor ambtenaren en andere functionarissen van de Europese Unie, is gepubliceerd!

Details


REVUE GENERALE DU CONTENTIEUX FISCAL

Datum : 28/09/2018

Olivier Bertin heeft een artikel gepubliceerd in het derde nummer van 2018 van de “Revue Générale du Contentieux Fiscal” over tegenstrijdige rechtspraak van het Hof van cassatie over de bevoegdheden van de rechter om een ​​niet-statuut in te vullen. Het betrokken statuut bepaalt de deadline voor het indienen van een bezwaar tegen een belastingaanslag.

Details


STAATSTEUN

Datum : 26/09/2018

Carole Maczkovics, partner, en Laure Bersou, medewerkster, hebben op 25 september een training gebracht voor advocaten over de sleutelrol van de Belgische gerechten ten opzichte van Staatsteun. Deze training had tot doel de beoefenaars van het beroep bewust te maken van een materie die van belang is voor marktdeelnemers en overheidsinstanties, maar die echter zowel qua inhoud als qua toepasselijke procedureregels ingewikkeld is.

Details


TVA IMMOBILIERE

Datum : 25/09/2018

Op 4 oktober as zal mr. Yaël Spiegl de onroerende BTW vragen aankaarten in het kader van een conferentie-lunch voor notarissen. Verkopen onderworpen aan de BTW, transacties onderworpen aan verlaagde tarieven, het nieuwe BTW regime op huur, alle actuele onderwerpen zullen worden doorgenomen.

Details


GEREGLEMENTEERDE BEROEPEN

Datum : 02/08/2018

GEREGLEMENTEERDE BEROEPEN - RECHT VAN DE EUROPESE UNIE. Eerste opmerking. Thierry Bontinck, Marie Forgeois. De richtlijn 2018/958 / EU betreffende de evenredigheidscontrole werd op 9 juli 2018 in het PBEU gepubliceerd.

Details


FRANSTALIGE GGI TOP

Datum : 09/07/2018

Georges-Albert Dal nam deel aan de Franstalige GGI-top (Geneva Group International) die van 6 tot 8 juli 2018 in Brussel werd gehouden, en DALDEWOLF was een van de leden die als gastheer voor het evenement optrad. Hij gaf een presentatie over het thema: "Ontwikkeling van arbitrage in de Franstalige wereld".

Details


CONTRATTO DI AGENZIA

Datum : 06/07/2018

La disciplina del contratto di agenzia in Belgio coincide in gran parte con le disposizioni del Codice Civile italiano, Nonostante entrambi gli ordinamenti abbiano recepito integralmente la direttiva CEE 86/653,  sono presenti alcune rilevanti differenze tra i due impianti giuridici.

Details


CONGRES VAN DE UIA

Datum : 06/07/2018

Op 30 juni woonde stafhouder Georges-Albert Dal in New York de Raad van de “Union international des avocats” (UIA) bij. Hij heeft er een tekst voorgesteld waarin de belangrijkste beginselen van de advocatuur worden uiteengezet. Deze tekst werd aangenomen met het oog op de voordracht ervan tijdens de Algemene Vergadering van het volgende UIA-jaarcongres, die van 30 oktober tot en met 3 november a.s. in Porto zal worden gehouden.

Details