BELASTING OP EFFECTENREKENINGEN

Meermaals aangekondigd en uitgesteld, treedt de belasting op effectenrekeningen eindelijk in werking op 10 maart 2018. Hoewel het toepasbaar percentage nog  bescheiden is (0,15%), heeft deze belasting op het vermogen als belangrijk gevolg dat het principe van een belasting op rijkdom wordt geïntroduceerd in het Belgisch fiscaal recht. Geenszins vrij van alle kritiek op vlak van grondwettelijke rechtsbeginselen, is deze belasting van toepassing inwoners, evenals op niet-inwoners. Deze laatste categorie kunnen echter de toepassing ervan ontwijken indien hun land van verblijf een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten met België omtrent belasting op vermogen. Artikel geschreven door Julien Colson beschikbaar hier