NIEUW TEGENSLAG VOOR UBER

Marie Forgeois publiceerde in het Journal des Tribunaux van 9 juni 2018 (blz. 484) een nota onder het arrest van 10 april 2018 van het Hof van Justitie van de Europese Unie met als titel : "Nieuw tegenslag voor Uber".