Fiscaliteit

DALDEWOLF is in staat fiscale diensten te bieden in de ruimst mogelijke zin.

De bijstand strekt zich over alle takken van het fiscaal recht: inkomstenbelasting, belasting op de toegevoegde waarde, registratierechten (schenking- en successierechten), lokale belastingen, douanerechten …

De dienst kan zowel betrekking hebben op de bepaling van fiscale aspecten van een transactie en een project, als op hun optimalisatie: herstructurering van vennootschappen of vennootschapsgroepen, de opstelling vruchtgebruik/blote eigendom, overgang naar vennootschap, fiscale verplaatsing, salary-splits, vastgoedconstructies (meer bepaald de BTW aspecten), relatie tussen de zaakvoerder en zijn onderneming… In nauwe samenwerking met de praktijgroep Vermogen, analyseert het team de fiscale aspecten van transacties, zoals schenkingen, erfopvolgingen en, op algemene wijze, de vermogensplanningen. Hiertoe behoort ook het fiscale régime van constructies zoals trusts en private stichtingen.

Kwesties inzake boekhoudrecht, vaak zeer cruciaal op het gebied van vennootschapsbelasting, zijn eveneens behandeld door de praktijkgroep Tax.

Deze delicate en vaak technische materies worden door het fiscale team benaderd op een zowel voorzichtige als realistische manier.

De advocaten staan de belastingsplichtigen bij in hun relaties met de fiscus voor fiscale regularisaties, onderhandelingen van afbetalingsplannen of kwijtscheldingen, pogingen tot verzoening, aanvragen voor voorafgaande beslissingen ("rulings”).

Dit geldt ook voor de vertegenwoordiging in procedures met de fiscus: het team verdedigt het standpunt van de belastingsplichtigen in alle stadia van het administratief en gerechtelijk contentieux (met inbegrip van de procedures voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie van Europese Unie).

De praktijkgroep Tax is samengesteld uit Olivier Bertin, eveneens docent aan de UCL en ULg, die aan de leiding staat, uit Yaël Spiegl en Julien Colson. Deze twee laatsten kunnen zich buigen over een ervaring bij internationale fiduciaires.