Litigation, arbitrage, bemiddeling

Alternatieve geschillenbeslechting  staat centraal binnen de activiteiten van DALDEWOLF. Het team heeft zich bekwaamd in de specifieke technieken van handelsbemiddeling en arbitrage. De advocaten van dit team hebben een diepgaande kennis ontwikkeld aangaande dit activiteitsgebied en begeleiden de cliënten in deze specifieke procedures. 

DALDEWOLF treedt regelmatig op bij geschillen die door middel van nationale of internationale arbitrage worden beslecht. Het team is vertrouwd met de procedures die worden gevoerd volgens de reglementen en onder het toezicht van instanties zoals CEPINA (Belgisch centrum voor arbitrage en bemiddeling), CCI (internationale kamer van koophandel), ICDR, ASA en UNCITRAL. Het team komt veelvuldig tussen in arbitrages ad hoc. De vennoten van DALDEWOLF beschikken over uitgebreide kennis inzake arbitrage dankzij de ervaring die ze opbouwden als arbiters en als raadslieden van partijen, betrokken bij arbitrageprocedures. 

De deskundigheid van Georges-Albert Dal, Patrick De Wolf en Marc Dal, gewezen voorzitter van CEPINA 40, wordt unaniem erkend. Patrick Van Leynseele en Fabian Tchékémian worden regelmatig aangewezen als arbiter bij internationale arbitrages. Zij zijn geaccrediteerd bij verschillende internationale arbitragecentra. De leden van dit team worden regelmatig uitgenodigd als gastsprekers op colloquia of seminaries over arbitrage. 

Naast zijn vakbekwaamheid en ervaring inzake arbitrage, is Patrick Van Leynseele één van de grondleggers op het gebied van handelsbemiddeling, een materie die zich de laatste 15 jaar sterk heeft ontwikkeld. Patrick Van Leynseele is een erkende deskundige in België en Frankrijk en heeft al meer dan 150 handelsbemiddelingen in binnen- en buitenland op zijn actief. Het Belgisch Parlement heeft hem aangewezen om als deskundige deel te nemen aan de werkzaamheden die hebben geleid tot het opnemen van bemiddeling in het Belgisch Gerechtelijk Wetboek in 2005. Hij geeft les in bemiddeling en leidt bemiddelaars op, zowel in België, als in het buitenland. Patrick Van Leynseele is de auteur van verschillende artikelen en heeft meegewerkt aan collectieve publicaties inzake bemiddeling. Andere advokaten van DALDEWOLF  zoals Patrick Parmentier, zijn eveneens erkend als bemiddelaar. 

DALDEWOLF geniet van een hoog aangeprezen ervaring in de behandeling van geschillen voor de hoven en rechtbanken van het land, in het bijzonder inzake complexe rechtszaken. 

De praktijkgroep wordt samengesteld uit Georges-Albert DalPatrick Van Leynseele, Patrick De WolfMarc Dal en Fabian Tchékémian